ย้ายมาใช้เน็ตบ้านทรูไฟเบอร์ คุ้มกว่า ราคาพิเศษรับปีใหม่ 2022!!
ลงทะเบียนความสนใจ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
หรือ
รายละเอียดโปรโมชั่น

ย้ายมาใช้เน็ตบ้านทรูไฟเบอร์ คุ้มกว่า ราคาพิเศษรับปีใหม่ 2022!!

อยู่กับทรู คุ้มกว่า ได้มากกว่า !! เพียงย้ายค่ายมาใช้เน็ตบ้านทรู ครบ คุ้ม

เน็ตไฟเบอร์แรง 1000/200Mbps เพียง 399.50 บาท (จากปกติ 799 บาท)
หรือ เน็ตไฟเบอร์แรง 1000/500Mbps เพียง 499.50 บาท (จากปกติ 999 บาท)

รับส่วนลด 50% นาน 24 เดือน พร้อมรับเร้าเตอร์ WiFi6 + กล่องทรูไอดีทีวีรุ่นใหม่ล่าสุด
และซิมเล่นเน็ตได้ทุกที่อีก 15 GB

พิเศษ สำหรับแพ็กเกจ 1000/200Mbps ใช้ฟรี บริการปรับสปีดเน็ตบ้าน “Speed Shuffle”
เข้าใช้งานได้ที่ www.trueonline.com/speedshuffle หรือ แอป iService เมนู “ปรับสปีดเน็ตบ้าน”

ใหม่! สำหรับแพ็กเกจ 1000/500Mbps ขึ้นไป ใช้ฟรี บริการปรับสปีดเน็ตตามไลฟ์สไตล์
“True Gigatex Flexi” เข้าใช้งานได้ที่ www.trueonline.com/truegigatexflexi หรือ
แอป iService เมนู “ปรับสปีดเน็ตบ้าน”

ระยะเวลาโปรโมชั่น 20 ธ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

รายละเอียดโปรโมชั่น

ย้ายมาใช้เน็ตบ้านทรูไฟเบอร์ คุ้มกว่า ราคาพิเศษรับปีใหม่ 2022!!

อยู่กับทรู คุ้มกว่า ได้มากกว่า !! เพียงย้ายค่ายมาใช้เน็ตบ้านทรู ครบ คุ้ม

เน็ตไฟเบอร์แรง 1000/200Mbps เพียง 399.50 บาท (จากปกติ 799 บาท)
หรือ เน็ตไฟเบอร์แรง 1000/500Mbps เพียง 499.50 บาท (จากปกติ 999 บาท)

รับส่วนลด 50% นาน 24 เดือน พร้อมรับเร้าเตอร์ WiFi6 + กล่องทรูไอดีทีวีรุ่นใหม่ล่าสุด
และซิมเล่นเน็ตได้ทุกที่อีก 15 GB

พิเศษ สำหรับแพ็กเกจ 1000/200Mbps ใช้ฟรี บริการปรับสปีดเน็ตบ้าน “Speed Shuffle”
เข้าใช้งานได้ที่ www.trueonline.com/speedshuffle หรือ แอป iService เมนู “ปรับสปีดเน็ตบ้าน”

ใหม่! สำหรับแพ็กเกจ 1000/500Mbps ขึ้นไป ใช้ฟรี บริการปรับสปีดเน็ตตามไลฟ์สไตล์
“True Gigatex Flexi” เข้าใช้งานได้ที่ www.trueonline.com/truegigatexflexi หรือ
แอป iService เมนู “ปรับสปีดเน็ตบ้าน”

ระยะเวลาโปรโมชั่น 20 ธ.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2565
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียนใช้บริการในนามบุคคลธรรมดา หรือในนามนิติบุคคล โดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ

2. ลูกค้าที่จดทะเบียนใช้บริการในนามนิติบุคคลจะได้รับยกเว้นค่าแรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท

3. ลูกค้าบุคคลธรรมดาหากชื่อและบัตรประชาชนในการสมัครตรงกันสามารถขอรับการยกเว้นค่าแรกเข้า 890 บาทได้

4. รับสิทธิพิเศษการยืมอุปกรณ์ True Gigatex router Pro WiFi6 รุ่นใหม่ล่าสุด มูลค่ารวมสูงสุด 6,975 บาท พร้อมด้วยปลั๊กไฟและสายอินเทอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาสัญญา 12 เดือน และ ฟรี ค่าติดตั้งบริการ และค่าประกันกล่อง Trueid TV

5. ช่างติดตั้งจะเป็นผู้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้งให้แก่ลูกค้าตามวันที่นัดหมายติดตั้ง TOL

6. ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าติดตั้งเพิ่มเติม(ถ้ามี) ให้แก่ช่างติดตั้ง


7. กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet และยกเลิกบริการก่อนกำหนด หรือถูกระงับ ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าส่วนต่างของค่าธรรมเนียมแรกเข้า2,000 บาท ค่าติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายเป็นเงิน 2,600 บาท และหากมีการติดตั้งบริการโทรศัพฺบ้านเลขหมายใหม่ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งโทรศัพท์บ้านเป็นเงิน 3,350 บาท คืนให้แก่บริษัท(อัตราดังที่กล่าวมายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมส่งคืน router หรืออุปกรณ์อื่นใด ตามเงื่อนไขกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนวณค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท และค่าติดตั้ง 2,600 บาท เฉลี่ยให้ตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่เหลือจนถึงเดือนที่ครบสัญญา

8. อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัท TICC
กรณีอุปกรณ์ router เสียเนื่องจากการใช้งาน (ภายใต้เงื่อนไข) บริษัทฯ ดูแลและให้บริการฯ ตลอดอายุการใช้บริการ
กรณียืนยันยกเลิก จะต้องนำอุปกรณ์ทั้งหมด ส่งคืนที่ True Shop/ช่างเข้าเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดที่บ้านลูกค้า, หากไม่นำส่งคืน/ช่างเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่าอุปกรณ์ router ในราคารวมสูงสุด 6,975.- ตามเงื่อนไขกำหนด

9. แพ็กเกจนี้ สำหรับเทคโนโลยี FTTH เฉพาะการขายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

10. แพ็กเกจนี้ สำหรับลูกค้าย้ายค่าย ซึ่งต้องใช้ใบแจ้งหนี้ค่ายอื่น ตัวจริง (4สี) ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน สมัครและส่งแนบเท่านั้น

12. แพ็กเกจนี้มีส่วนลด 50% นาน 24 เดือน ระยะเวลาสัญญาใช้บริการ 24 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจนี้

13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า