ลงทะเบียนความสนใจ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ

หรือ

รายละเอียดโปรโมชั่น

ซูเปอร์ไฟเบอร์ 200/50 Mbps

โปรพิเศษ TrueOnline เฉพาะเว็บไซต์โปรแรง เท่านั้น

True Super Fiber - สปีดแรงทะลุพิกัด (200/50 Mbps ราคา 899 บาท)
- เฉพาะซื้อผ่านเว็บไซต์โปรแรง ส่วนลด 200 บาท นาน 9 เดือน
- เน็ตมือถือ 10 GB + กล่องทรูไอดีทีวีพร้อมแพคเกจรายการและช่องดังระดับพรีเมียม ราคาพิเศษเหลือเพียง 699

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 62 - 31 ตุลาคม 62 เท่านั้น

6,016

19/04/19

รายละเอียดโปรโมชั่น

ซูเปอร์ไฟเบอร์ 200/50 Mbps

โปรพิเศษ TrueOnline เฉพาะเว็บไซต์โปรแรง เท่านั้น

True Super Fiber - สปีดแรงทะลุพิกัด (200/50 Mbps ราคา 899 บาท)
- เฉพาะซื้อผ่านเว็บไซต์โปรแรง ส่วนลด 200 บาท นาน 9 เดือน
- เน็ตมือถือ 10 GB + กล่องทรูไอดีทีวีพร้อมแพคเกจรายการและช่องดังระดับพรีเมียม ราคาพิเศษเหลือเพียง 699

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 62 - 31 ตุลาคม 62 เท่านั้น

6,016

19/04/19

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
“แพ็กเกจทรูซูเปอร์ไฟเบอร์ พร้อมควำมบันเทิงรูปแบบใหม่ ทรู ไอดี” (Androidทีวี TV)

สิทธิพิเศษ แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ พร้อมทรูไอดีทีวีชุดเช่าให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียล มูฟ”), บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิ เคชั่น จำกัด (“ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล”) รวมเรียกว่า“ทรู มูฟ เอช”, และ/หรือบริษัทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นจำกัด(“ทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่น”) และ/หรือบุคคลที่สาม(ถ้ามี) รวมทั้งหมดเรียกว่า“บริษัทฯ” โดยผู้ใช้บริการที่สมัครใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 62 ถึง 31 ตุลาคม 62 เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ไฟเบอร์ ราคา 899 คิดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ รายเดือน899 บาท/เดือน ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการดังนี้(บริการหลัก: ทรูออนไลน์+ กล่องทรูไอดีทีวี(Android TV) + ทรูมูฟเอช)

1.บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด(ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 200/50 Mbps.
2.บริการหมายเลขโทรศัพท์บ้านทรู1หมายเลข
(2.1) รับสิทธิค่าบริการรายเดือนอัตราพิเศษเพียงเดือนละ100บาทโทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายได้150นาที/เดือนเศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที (2.2) โทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ในแพ็กเกจตลอด24ชั่วโมงค่าโทรส่วนที่เกินหรือไม่เข้าร่วมในแพ็กเกจ ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมในอัตราดังนี้เบอร์บ้านในจังหวัดเดียวกันครั้งละ3บาท โทรเบอร์บ้านต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายนาทีละ 3 บาท เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
3.บริการกล่องทรูไอดีทีวีชุดเช่า(Android TV) รับสิทธิใช้บริการกล่องทรูไอดีทีวี พร้อมทดลองรับชมแพ็กเกจรายการพรีเมี่ยม Ultimate package (ค่าบริการปกติมูลค่า199 บาทต่อเดือน) ที่ปรากฏในแอปพลิเคชัน TrueID ซึ่งติดตั้งในกล่องทรูไอดีทีวี12เดือนาน(รอบบิลที่1-12 นับจากวันที่เริ่มรับบริการ และต้องสถานะการใช้บริการตามแพ็กเกจที่ได้สมัครไว้ตลอดระยะ การรับสิทธิ(Active Status)) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สิทธิพิเศษ เนื้อหารายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและช่องรายการ
4.บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู มูฟ เอชแพ็กเกจCVGSuperFunUnlimited 599 (จำนวน1 เลขหมาย)
(4.1) โทรทุกเครือข่าย60 นาทีต่อเดือน ส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดค่าบริการตามจริงคิดทุกครั้งที่โทร1.50บาทนาทีละการคำนวณการใช้งานทั้งหมดคิดเป็นนาที เศษ ของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
(4.2)บริการส่งข้อความสั้น(SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ3บาท
(4.3) บริการส่ง ข้อความมัลติมีเดีย(MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ5บาทครั้งละ
(4.4) บริการ4G ที่ความเร็วสูงสุด300เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ3G ที่ความเร็วสูงสุด42เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) และบริการEDGE/GPRS รวมกันเป็นจำนวน10 กิกะไบต์(GB) หลังจากนั้น จะใช้ได้ไม่ จำกัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน128กิโลบิตต่อวินาที(Kbps) ทั้งนี้ ความเร็วในการใช้บริการขึ้นอยู่กับสถานที่ที่มีการใช้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ Cell site ในขณะนั้น และประเภทของอุปกรณ์ที่นร่วมใช้บริการามา
(4.5) บริการWi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด200เมกะไบต์ต่อวินาที(Mbps) ไม่จำกัดปริมาณการใช้(บริการWi-Fi เป็นบริการที่นำมาให้บริการโดยไม่รวมอยู่ในค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่Wi-Fiสามารถหรือผู้ให้บริการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการให้บริการได้ตามความเหมาะสม) (4.6) แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับMultiSim ได้
(4.7) แพ็กเกจ CVG SuperFunUnlimited 599 นี้ จะไม่สามารถขอรับส่วนลดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วได้ ตลอดอายุสัญญา12เดือน
(4.8) กรณียกเลิกบริการใดบริการหนึ่ง ในแพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ไฟ เบอร์ 899 บาท ก่อนครบอายุสัญญา 12 เดือน สิทธิ์ในการใช้งานบริการ4Gและ 3G/EDGE/GPRS จ านวน10 กิกะไบต์(GB) พร้อมโทรทุกเครือข่าย60นาทีจะ สิ้นสุดลงทันที และมีค่าบริการ 599 บาท ในรอบบิลถัดไป(ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้ภายหลัง)
(4.9) กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบริการหมายเลข โทรศัพท์เคลื่อนที่เปลี่ยนแพ็กเกจ เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินย้ายค่ายเดิม หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้ให้บริการ สิทธิ์ในการใช้งานบริการ4Gและ3G/EDGE/GPRS จำนวน10 กิกะไบต์(GB) พร้อมโทรทุกเครือข่าย60 นาทีจะสิ้นสุดลงทันทีหากต้องการใช้งานต่อ จะต้องเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน และกำหนดให้ระยะเวลาการใชงาน สิ้นสุดตามเดิม

เงื่อนไขอื่นๆ
1. ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาคำขอใช้บริการและโปรโมชั่นในแพ็คเกจมีอายุ สัญญา12 เดือน
2.ราคาค่าบริการตามแพ็กเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.รายการส่งเสริมการขายนี้ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียน สำหรับทุกบริการในการส่งเสริมการขายนี้ภายใต้ที่อยู่ติดตั้งเดียวกัน และที่อยู่ในการส่งบิลทุกบริการจะต้อง เป็นสถานที่เดียวกันและมีรอบบิลเดียวกันทุกบริการ
4.พิเศษค่าแรกเข้า890 บาท จากอัตราปกติ2,000 บาท (ชำระ ณ วันติดตั้ง)
5.ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิยืมอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต(GPONRouter)มูลค่า3,900 บาท และ อุปกรณ์เพิ่มสัญญาณWiFi (Dual Band WiFi Router 4 ports) มูลค่า3,075 บาท ตามมาตรฐานการติดตั้งบริการที่ทางบริษัทก(ราคาไม่รวมาหนดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6.ได้รับยกเว้นค่าติดตั้งและเดินสายอินเทอร์เน็ต2,600มูลค่าบาทตามระยะสายที่ทางผู้ให้บริการกนด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาขอใช้บริการ(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะสายส่วนเกิน เมตรละ20 บาท
7.ได้รับยกเว้นค่าติดตั้งบริการทรูไอดีทีวีชุดเช่าและเดินสายLAN ที่ระยะไม่เกิน20เมตร มูลค่า650 บาท ฟรียืม อุปกรณ์กล่องTrueID TV จำนวน1 กล่องโดย พิเศษรับสิทธิ์ฟรีค่าประกันกล่อง2,500มูลค่าบาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
8.กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ ผู้ใช้บริการต้องคืนอุปกรณ์โมเด็มและอุปกรณ์กล่องรับริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าแรกเข้าสัญญาณทรูไอดีทีวีค่าติดตั้ง รวมถึงค่าประกันกล่องทรูไอดีทีวีชุดเช่าตามมูลค่าที่ได้งดเว้นให้ในวันที่สมัครบริการ
9.รับสิทธสมัครบริการโทรศัพท์บ้านทรูโดยจ่ายเพียงเดือนละ100บาทรับค่าโทร150 นาทีสำหรับโทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย24ชั่วโมงทั่วประเทศ พิเศษ ฟรีค่าติดตั้ง3,350 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โทรส่วนเกินผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมในอัตราดังนี้ โทนเบอร์บ้านในจังหวัดเดียวกันครั้งละ3 บาท โทรเบอร์บ้านต่างจังหวัด และโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายนาทีละ3บาทต่อนาที)การคำนวณการใช้งานทั้งหมดคิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
10.ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิไม่ครบทุกบริการได้ ทั้งนี้สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายและลูกค้าไม่ได้ขอรับบริการจะไม่สามารถแลกหรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลอื่นใดได้บุคคลหรือนิติ (หมายเหตุ: เฉพาะการสมัครในนามบุคคลธรรมดา ได้รับสิทธิประโยชน์บัตรทรูการ์ดซึ่งจะถูกจัดส่งภายใน60 วัน หลังจากชำระค่าบริการรอบบิลแรกแล้ว)
11.บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือนำไปแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลในลักษณะที่บุคคล ธรรมดาทั่วไปพึงใช้งาน หากพบการใช้งานผิดประเภททางผู้ให้บริการมีสิทธิในการยกเลิกบริการหรือลดความเร็วลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 12.เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น/หรือ ษริษัทจำกัด และทรูฟ เอชมู ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด/หรือและบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ/หรือ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด กำหนด
13.ผู้ให้ให้บริการมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมบริการก่อนสมัคร ที่www.trueonline.com และ https://trueidtv.trueid.net สำหรับการแนะนำการใช้บริการทรูไอดีทีวีเบื้องต้น
14.หากลูกค้ายกเลิก/เปลี่ยนแปลงก่อนครบอายุสัญญา12เดือนบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าแรกเข้าและค่าติดตั้งตามมูลค่าที่ได้งดเว้นให้ในบริการและลูกค้าจะต้องส่งคืนอุปกรณ์ที่ทางบริษัทให้ยืมใช้งาน ในสภาพที่สมบูรณ์ หากชำรุด เสียหาย สูญหาย หรือไม่ส่งคืน จะต้องชาระค่าอุปกรณ์ ตามมูลค่าที่กำหนดไว้ ณ วันที่สมัครบริการ

ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิดชอบทรูออนไลน์
• โปรดตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ
• การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่างประเทศในช่วงเวลา18.00 - 24.00 น. ที่มีการใช้งานหนาแน่นอาจทำให้ความเร็วในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตลดลง
• ความเร็วในการเชื่อมต่อคือความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไม่ใช่ ความเร็วในการดาวน์โหลดที่แท้จริงโดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศ อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สายภายในของผู้ใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์ และเราท์เตอร์ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมและปัจจัยอื่นๆโปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ก่อนสมัครบริกา