ทรู กิกะเทค MESH WiFi สำหรับลูกค้าปัจุจบันทรูออนไลน์
ลงทะเบียนความสนใจ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
หรือ
รายละเอียดโปรโมชั่น

ทรู กิกะเทค MESH WiFi สำหรับลูกค้าปัจุจบันทรูออนไลน์

หมดปัญหาจุดอับสัญญาณในบ้าน ด้วย True Gigatex MESH WiFi

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสาย LAN
ใช้งานง่ายด้วย WiFi ชื่อเดียวกันทั้งบ้าน
ส่งช่างบริการติดตั้งฟรีถึงบ้าน!
จ่ายเพิ่มแค่ 100 บาทต่อเดือนต่อจุด

สมัครได้สูงสุด 2 จุด ต่อ 1 หมายเลขอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

[สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการในแพ็กเกจทรูออนไลน์/ทรูออนไลน์คอนเวอร์เจนซ์ที่มีค่าบริการรายเดือนตั้งแต่ 599.- ขึ้นไปเท่านั้น]

รายละเอียดโปรโมชั่น

ทรู กิกะเทค MESH WiFi สำหรับลูกค้าปัจุจบันทรูออนไลน์

หมดปัญหาจุดอับสัญญาณในบ้าน ด้วย True Gigatex MESH WiFi

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสาย LAN
ใช้งานง่ายด้วย WiFi ชื่อเดียวกันทั้งบ้าน
ส่งช่างบริการติดตั้งฟรีถึงบ้าน!
จ่ายเพิ่มแค่ 100 บาทต่อเดือนต่อจุด

สมัครได้สูงสุด 2 จุด ต่อ 1 หมายเลขอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

[สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการในแพ็กเกจทรูออนไลน์/ทรูออนไลน์คอนเวอร์เจนซ์ที่มีค่าบริการรายเดือนตั้งแต่ 599.- ขึ้นไปเท่านั้น]

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
T&C การสมัครบริการ True Gigatex MESH WiFi

1. เฉพาะลูกค้าจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา สำหรับบ้านพักอาศัย เฉพาะเทคโนโลยี FTTH เท่านั้น

2. มีค่าแรกเข้า 890.- จากราคาปกติ 2,000 พร้อมรับสิทธิพิเศษการยืมอุปกรณ์ router มูลค่ารวมสูงสุด 6,975 บาท และอุปกรณ์ True Gigatex MESH WiFi มูลค่า 3,990 บาท/ชิ้น พร้อมด้วยปลั๊กไฟและสายอินเทอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาสัญญา นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจที่กำหนด และ ฟรี ค่าติดตั้งบริการกล่อง Trueid TV หรือกล่อง Inno Hybrid Plus

3. สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการในแพ็กเกจทรูออนไลน์/ทรูออนไลน์คอนเวอร์เจนซ์ที่มีค่าบริการรายเดือนตั้งแต่ 599.- ขึ้นไปเท่านั้น

4. “ค่าบริการรายเดือนอุปกรณ์เสริม MESH WiFi” จ่ายเพิ่มจากค่าบริการรายเดือนแพ็กเกจหลัก +100.-/เดือน/True Gigatex MESH WiFi 1 ชิ้น ตลอดอายุการใช้งาน และจะต้องใช้งานต่อเนื่องอีก อย่างน้อย 24 เดือน จึงจะสามารถยกเลิกบริการได้

5. ช่างติดตั้งจะเป็นผู้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้งให้แก่ลูกค้าตามวันที่นัดหมายติดตั้ง

6. หากยกเลิกบริการก่อนครบ 24 หรือ 12 รอบบิล ตามเงื่อนไขแพ็กเกจที่สมัคร บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าแรกเข้าและค่าติดตั้งคืน ในอัตราที่ได้มีการหักลดลงตามสัดส่วนที่ได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว

7. อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัท TICC , หากยกเลิกบริการฯ ต้องคืนอุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์ยืมทั้งหมด

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า